Infrastructuur

Behalve over rollend materieel, beschikt Nienoord Spoorwegen ook over de nodige Infrastructuur, gebouwen en kunstwerken. Denk bijvoorbeeld aan stations, bruggen, werkplaats en stallingsgebouwen voor de treinen. Als onderdeel van de lopende uitbreiding van de sporen, de realisatie van de zogenaamde parkroute, wordt ook hier het een en ander bijgebouwd of aangepast. Hieronder volgt een opsomming van de meest in het oog springende objecten waarvan sommige al oud zijn maar enkele ook nog gebouwd/ gerealiseerd moeten worden de komende jaren. 

Stations  Stalling Bruggen Diversen
Station Nienoord Ringloods (in aanbouw) Eerste brug Seinhuis
Station Nienoord Zuid Remisegebouw Tweede brug  Kolenpark
Station Meulenhorn Wagenloods Noord Parkbrug   Hooge Paalen

 

Naar boven