We hebben binnen Nienoord Spoorwegen een aantal mooie plannen voor de toekomst. Naast de aanleg van de Zuid-tak van de Parkroute en het geheel nieuwe station Nienoord Zuid waar we al volop mee bezig zijn, staan er voor de nabije toekomst een aantal nieuwe plannen en werkzaamheden op stapel. We zijn er trots op dat we daar hier al een beetje van kunnen laten zien.

Parkbrug

Om een verbinding te kunnen maken tussen station Nienoord centraal en de Noord-tak van de Parkroute, is voorzien in een brug over de vijver in het familiepark.

Deze brug, een dubbele stalen boogbrug van 22 meter lang is geïnspireerd op een oude spoorbrug over de Nederrijn bij Rhenen die in tussen 1880 en 1883 werd gebouwd en deel uitmaakte van de spoorlijn Kesteren – Amersfoort. Dankzij deze brug ontstaat er straks een natuurlijke verbinding tussen 2 modelbouwwerelden op Nienoord; die van de miniatuurtreinen en die van de vaargroepen.

Ringloods

Momenteel worden de locomotieven voornamelijk gestald in het oude stationsgebouw, een niet geïsoleerd houten gebouwtje uit 1972 dat in een erg slechte toestand verkeert. Er te weinig ruimte, het energieverbruik is hoog en de locomotieven die binnen staan zijn voor de bezoekers onzichtbaar.

Het plan is om een nieuw gebouw te maken dat de uitstraling heeft van een echt locomotievendepot van vroeger, maar dan in het klein. Het gaat om een halfronde loods met ervoor een zelfde draaischijf als die op station Nienoord-Zuid. Vanaf de draaischijf kunnen de stoomlocomotieven straks elk op een eigen spoor binnen worden gezet. De vloer in het gebouw wordt verlaagd aangebracht waardoor een soort werkput ontstaat die het mogelijk maakt om de benodigde werkzaamheden aan de locomotieven uit te voeren. Het geheel wordt zo ingericht dat bezoekers dagelijks naar binnen kunnen en de Stoomlocomotieven, ook als ze niet rijden van dichtbij kunnen bewonderen. Het gebouw zal van binnen en van buiten de sfeer uitademen van weleer. Dergelijke loodsen trof men vroeger op veel spoorwegterreinen aan.

Van buiten wordt het gebouw zoveel mogelijk in de schaal 1:4 gebouwd waardoor het qua verhoudingen past bij in het gehele miniatuur spoorwegbedrijf. De verlaagde vloer maakt dat er desondanks een comfortabele stahoogte ontstaat. Er is voorzien in een toegang die ook geschikt is voor minder validen.

Educatie

Binnen zal met name educatie een prominente plaats krijgen. De grote maatschappelijke betekenis van spoorwegen in het verleden, de actuele ontwikkelingen van het hedendaagse spoorwegbedrijf maar ook de werking van bijvoorbeeld een stoomlocomotief kan juist hier op een goede manier gepresenteerd worden. Ook ontstaat hier een prachtige mogelijkheid om de bezoeker en de medewerkers met elkaar in contact te brengen en zo de bezoeker bijvoorbeeld deelgenoot te maken van het opstoken of onderhouden van de locomotieven.

Duurzaamheid

Doordat het gebouw deels in de grond verzonken wordt maar ook doormiddel van tal van innovatieve oplossingen zal het gebouw aan relatief hoge standaarden van duurzaam bouwen voldoen. Zo is voorzien in een excellente isolatie, lage temperatuursverwarming en wordt overwogen het geheel te verwarmen doormiddel van hydrothermie, gebruikmakend van het water in de belendende vijver. Zoveel als mogelijk worden de normen en principes van passief bouwen gecombineerd met authentieke uitstraling.