Het doel van Nienoord Spoorwegen is “Het als onderdeel van Stichting Landgoed Nienoord exploiteren van een miniatuurspoorwegbedrijf”. De nadruk ligt daarbij op het zo natuurgetrouw mogelijk nabootsen en aan publiek tonen van een werkend Nederlands spoorbedrijf in al haar facetten met als onderdeel het betrouwbaar en veilig vervoeren van personen. Het uitgangspunt is om de bezoeker een samenhangende en historisch kloppende indruk te geven van het (Nederlandse) hoofd- en lokaalspoorbedrijf tussen 1900 en 2000.

De nadruk komt steeds meer te liggen op het vertellen van het achterliggende verhaal. In feite ontwikkeld Nienoord zich naar een museumspoorweg in het klein. Dus het werkend tonen van historisch correcte modellen van relevante spoorgebonden objecten en ensembles met bijbehorende educatieve informatievoorziening en ervaring.

Tot 1860 kwamen de spoorwegen in ons land maar moeizaam tot ontwikkeling. Maar nadat op 18 augustus 1860 een wet was aangenomen die erin voorzag dat de staat de aanleg van spoorlijnen zelf ter hand zou gaan nemen ging het ineens hard. Tussen 1860 en 1875 werden en door het hele land lijnen aangelegd en zo ontstond een spoorwegennet dat tot aan de ingebruikname van de Hogesnelheidslijn in 2009 nagenoeg onveranderd bleef. Door fusies van de verschillende spoorwegbedrijven die ons land kende ontstond uiteindelijk de NV Nederlandse Spoorwegen.

Begin vorige eeuw ontwikkelden de spoorwegen in Nederland zich erg snel. De techniek van stoomlocomotieven was inmiddels volwassen aan het worden en in 1908 werden de eerste stappen op het gebied van elektrische tractie (aandrijving) gezet. De 1e- en zeker de 2e wereldoorlog zorgden voor een tijdelijke stilstand maar in 1958 was Nederland één van de eerste landen in de wereld waar de stoomtrein definitief werd uitgerangeerd. Met “spoorslag 70” werd in 1969 de basis gelegd voor de huidige dienstregelingen en uiteindelijk ontstond er één van meest intensief bereden spoorwegnetten van Europa.

Vele veranderingen, verbeteringen en moderniseringen bij de Spoorwegen en hun onlosmakelijke verwevenheid met belangrijke ontwikkelingen in de samenleving maken de 21e eeuw tot fascinerende periode in de Nederlandse spoorweghistorie.

Nienoord Spoorwegen probeert door het nabootsen en in samenhang tonen van allerlei elementen en aspecten uit deze geschiedenis de bezoeker hier een klein beetje in mee te nemen. De kleine schaal (1:5,5) biedt daarbij bijzondere mogelijkheden om eea. te kunnen laten zien. Tegelijk is deze schaal groot genoeg om het gepresenteerde levensecht te kunnen ervaren. Dit alles in een ontspannen en recreatieve setting.