Een deel van het materieel waarmee op Nienoord gereden wordt is eigendom van het Familiepark. Het grootste deel maakt echter deel uit van de collectie van Stichting Nienoord Spoorwegen Materieel (SNSM). SNSM, opgericht door de vrijwilligers van Nienoord Spoorwegen, stelt zich ten doel om dit materieel te beheren, in stand te houden en zoveel als mogelijk werkend aan het publiek te tonen. 

Vaak zijn er vele honderden uren besteed aan het bouwen van deze modellen. De vrijwilligers van Nienoord Spoorwegen hebben in de loop der jaren veel kennis en expertise opgebouwd. Door gewetensvol en kundig beheer enerzijds maar ook door een actief beleid met betrekking tot het overdragen van kennis aan jongere generaties probeert SNSM de toekomst van het materieel te waarborgen. Zodoende wil SNSM er toe bijdragen dat de treinen op Nienoord blijven rijden.

Naast het materieel dat deel uitmaakt van de collectie van SNSM is er ook in de rest van Nederland een grote hoeveelheid modellen gebouwd van treinen, stoomlocomotieven en stoomwalsen, veelal van zeer hoge kwaliteit. De laatste jaren blijkt echter dat veel van deze prachtige werkstukken in verband met de hoge leeftijd of het overlijden van hun bouwers terecht komen in stoffige kelders, op schoorsteenmantels of zelfs bij opkopers. Vaak omdat familie of nabestaanden niet weten waar ze met deze omvangrijke en zware objecten naar toe moeten.

Om hier een passende oplossing voor te bieden verwerft SNSM soms dergelijke modellen en probeert ervoor te zorgen dat deze pronkstukken behouden blijven en weer aan publiek getoond kunnen worden. Waar nodig worden de modellen in hun oude luister en glorie teruggebracht.

De Stichting Nienoord Spoorwegen Materieel, wordt dus gedragen door de medewerkers van Nienoord Spoorwegen, maar maakt geen deel uit van het Familiepark. Wel wordt hiermee nauw samengewerkt, met name als het gaat om het (werkend) tonen van de modellen aan het publiek. De Stichting Nienoord Spoorwegen Materieel (SNSM) heeft een eigen website waarop het doel van de stichting wordt toegelicht en uitgelegd wordt hoe u dit initiatief kunt steunen.