Gedurende de jaren 2015-2020 is een grote renovatie van Loc 1 uitgevoerd. Wat begon met groot onderhoud aan de beide cilinderblokken in 2015, en de winter daarop een beperkt vervolg zou krijgen met werkzaamheden om wat oude schade in het frame te herstellen en onder andere een revisie uit te voeren aan het drijfwerk, leidde uiteindelijk tot het besluit om een algehele revisie uit te voeren en deze loc weer helemaal 'bij de tijd' te maken. Daarbij ging de Locomotief in de twee jaren daarop letterlijk tot op het laatste nageltje uit elkaar! Tussendoor werd ook nog de tender volledig gerenoveerd. Toen ná afronding van al deze werkzaamheden de 27 jaar oude ketel bleek te lekken is deze ook nog vervangen. Daartoe moest een deel van de loc weer gedemonteerd worden. Uiteindelijk is na een aantal jaren werk ook deze klus afgerond en is de machine weer volledig inzetbaar.

Op zondag 25 oktober 2020, de laatste dag van het rijseizoen op Nienoord, trok Hoofdstoommachinist Alex Bultje de stoute schoenen aan en bracht Loc 1 voor het eerst weer onder stoom. En dat was een groot succes! Er kon de hele dag zonder terughoudendheid gereden worden. Daarbij werd voor het eerst met deze loc ook het nieuwe station Zuid aangedaan.

Alex heeft een prachtig verslag over de werkzaamheden geschreven. Dat verslag is meer dan het lezen waard! Naast Alex hebben vele vrijwilligers van Nienoord Spoorwegen een steentje bijgedragen aan deze revisie, en allen komt veel hulde en waardering toe! Maar speciaal voor Alex, van harte gefeliciteerd!