Met de locomotieven SS793 en de NS3744 beschikt Nienoord Spoorwegen binnenkort over een 2-tal nauwkeurige replica’s van stoomlocomotieven die vroeger belangrijke treinen op het Nederlandse spoorwegnet trokken. In de loop van seizoen 2024 zullen deze locomotieven ingezet gaan worden op onze parkroute. Voorlopig zullen zij treinen trekken die bestaan uit de bestaande personenrijtuigen van Nienoord Spoorwegen.

De volgende stap is om rijtuigen te bouwen die historisch gezien passen bij de locomotieven. Voor de SS793, die gebouwd is in de toestand van 1920 is een trein voorzien bestaande uit rijtuigen die in 1920 daadwerkelijk achter deze loc dienst deden. Loc 3744 is weliswaar oorspronkelijk gebouwd in 1911, maar rijd bij ons in de toestand waarin deze in 1932 bij de NS dienst deed. Ook daar moet in de toekomst een passende trein uit 1932 achter komen.

De locomotieven van de serie SS700/NS3700 waren talrijk en reden dus met allerlei rijtuigen door Nederland, maar om tot historisch kloppende treinsamenstellingen te komen is het zaak om uit te gaan van een bestaande trein. In beide gevallen hebben we ervoor gekozen om de trein van de Randstad naar Groningen als uitgangspunt te nemen. In een separaat artikel geven we  een historische verantwoording van de beoogde treinsamenstellingen.