Ook dit jaar doen we weer mee aan de Clubsupport actie van de Rabobank. Dit is een initiatief van de bank om stichtingen en verenigingen financieel bij te staan. Het geld dat we dit jaar inzamelen zal besteed worden aan het maken van een rouwbrief. Dat is een speciale seinpaal die op rangeerterreinen gebruikt werd. De paal komt op het terrein voor de wagenloods noord te staan.

Iedereen met een Rabobank rekeningnummer kan stemmen uitbrengen op clubs die zich hiervoor hebben aangemeld. Hoe meer stemmen een club krijgt, hoe groter de financiële bijdrage. Je kan ons steunen via de Rabobank App of via de website van de Rabobank op https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport. Je kan ook nog twee andere goede doelen jouw steun geven!
Wij staan vermeld als Nienoord Spoorwegen. Het stemmen kan tot en met 26 september.

Donateur worden?

Het zou helemaal fantastisch zijn als je, net als vele vrijwilligers, donateur van onze stichting wilt worden. Met de bijdragen bekostigen we de revisie en het onderhoud van ons materieel zoals de HGB, de Stoomlocs Nienoord 1 en 2, de draaischijf, een aantal motor locomotieven, rijtuigen en goederenwagens. Wil je vaste donateur worden of een éénmalige bijdrage doen? Je kunt het bedrag overmaken naar rekening NL66RABO0302509372 t.n.v. St. Nienoord Spoorwegen Materieel. 

Super bedankt voor het uitbrengen van je stem en een eventuele donatie!

Met de locomotieven SS793 en de NS3744 beschikt Nienoord Spoorwegen binnenkort over een 2-tal nauwkeurige replica’s van stoomlocomotieven die vroeger belangrijke treinen op het Nederlandse spoorwegnet trokken. In de loop van seizoen 2024 zullen deze locomotieven ingezet gaan worden op onze parkroute. Voorlopig zullen zij treinen trekken die bestaan uit de bestaande personenrijtuigen van Nienoord Spoorwegen.

De volgende stap is om rijtuigen te bouwen die historisch gezien passen bij de locomotieven. Voor de SS793, die gebouwd is in de toestand van 1920 is een trein voorzien bestaande uit rijtuigen die in 1920 daadwerkelijk achter deze loc dienst deden. Loc 3744 is weliswaar oorspronkelijk gebouwd in 1911, maar rijd bij ons in de toestand waarin deze in 1932 bij de NS dienst deed. Ook daar moet in de toekomst een passende trein uit 1932 achter komen.

De locomotieven van de serie SS700/NS3700 waren talrijk en reden dus met allerlei rijtuigen door Nederland, maar om tot historisch kloppende treinsamenstellingen te komen is het zaak om uit te gaan van een bestaande trein. In beide gevallen hebben we ervoor gekozen om de trein van de Randstad naar Groningen als uitgangspunt te nemen. In een separaat artikel geven we  een historische verantwoording van de beoogde treinsamenstellingen.

08-05-2023 - De schilderwerkzaamheden aan onze 3700-en zijn in volle gang. De geschilderde onderdelen kunnen daarna definitief gemonteerd worden. Afgelopen week zijn van beide machines de ketels definitief op het frame gezet, zodat ze nu weer wat op een locomotief beginnen te lijken. We weten nog niet wanneer de SS793 en de NS3744 werkelijk klaar zijn, maar het project vordert gestaag.

De werkzaamheden aan de NS3744 vorderen gestaag!De werkzaamheden aan de NS3744 vorderen gestaag!

Tenderbel, replica voor de serie 3700Tenderbel, replica voor de serie 3700Eén van de vele details van de nieuwe locs uit de serie 3700 die voor Nienoord Spoorwegen worden gebouwd zijn de zgn. tenderbellen. Tot 1934 werden de stoomlocomotieven op de hoofd- en lokaalspoorwegen veelal uitgerust met een zo’n tenderbel. Deze bel die doorgaans op de tender werd geplaatst maakte het mogelijk om vanuit de trein waarschuwingssignalen te geven aan de machinist. Aan de bel was een koord: ‘de tenderlijn’ bevestigd, en wanneer er aan het koord getrokken werd ging de bel op de locomotief af. In het geval een trein één of meerdere voertuigen verloor, werd er vanzelfsprekend ook aan de tenderlijn getrokken, totdat deze uiteindelijk brak. Ook in dat geval ging de bel dus af.

Voor de tenderbellen van de SS793 en de NS3744 waren helaas geen tekeningen beschikbaar. Daarom is er uitgebreid studie gemaakt van het exemplaar dat nog aanwezig is in het spoorwegmuseum. Het resultaat was een tweetal tenderbellen in de schaal 1:5,5 die nog werken ook. 

In een separaat artikel over “Tenderbellen en varkensstaartjes” wordt wat uitgebreider ingegaan op de tenderbel.

Naar boven